Tilnærmingen til butikkdesign og konseptutvikling er tverrfaglig og involverer ulike fagområder som arkitektur, design, psykologi, markedsføring og detaljhandel.

Inventa Nordic A/S' designavdeling skaper design- og konseptløsninger som oppfyller dine ønsker og behov. Vi utvikler nye møbelkonsepter, designer individuelle produkter og gir råd til våre kunder.

Design handler om å skape et miljø som tiltrekker og engasjerer kunder og ansatte, samtidig som det gjenspeiler organisasjonens varemerke og verdier.

Dette omfatter utformingen av lokalet, inkludert produktpresentasjon, bruk av farger, belysning og materialer, samt skilting og grafisk design.

Konseptutvikling handler om å skape et unikt og differensiert konsept som skiller seg ut fra konkurrentene og appellerer til målgruppen. Dette kan omfatte utvikling av en identitet og en historie om virksomheten, utforming av konseptet med fokus på interiørdesign og atmosfære.

En viktig faktor i både butikkdesign og annen konseptutvikling er å forstå kundenes behov, ønsker og atferd. Dette kan oppnås gjennom din egen oppfatning av markedet og kundenes atferd.

En annen viktig faktor er å ha et helhetsperspektiv og tenke på design og konseptutvikling som en del av den totale kundeopplevelsen. Det betyr at man må skape sammenheng mellom fysiske lokaler, nettbaserte kanaler og andre berøringspunkter som kundene kommer i kontakt med.

Til slutt er det viktig for oss å være oppdatert på de nyeste trendene og tendensene innen design og konseptutvikling, og å ha evnen til å tenke kreativt og innovativt for å skape unike og attraktive brukervennlige og funksjonelle miljøer.

En pragmatisk tilnærming til design og konseptutvikling betyr at vi fokuserer på praktiske og effektive løsninger som kan optimalisere kundeopplevelsen og øke salget.

Ved å følge disse prinsippene kan en pragmatisk tilnærming til design og konseptutvikling bidra til å skape suksess som tiltrekker og beholder kunder og øker salget.

Inventa Nordic A/S har egen produksjon, men det begrenser ikke vår design. Det tette forholdet mellom design og produksjon, valg av materialer og overflater gjør at det vi tenker kan realiseres i praksis.

Ved å følge disse prinsippene hjelper vi deg med å skape en vellykket butikk som tiltrekker seg og holder på kundene.

1. Forstå kundens behov

Før designprosessen begynner, er det viktig å undersøke og forstå målgruppens behov og ønsker. Dette kan gjøres ved å gjennomføre målgruppeanalyser og markedsundersøkelser for å kartlegge kundenes atferd og preferanser.

2. Effektiv utnyttelse av plass

Butikkutformingen bør maksimere plassutnyttelsen slik at alle områder i butikken utnyttes optimalt. Dette kan oppnås ved å skape en god balanse mellom utstillingsplass og varelager, samt sørge for enkel tilgang til produktene og en effektiv kundeflyt gjennom butikken.

3. Fokus på salgsfremmende elementer

Butikkdesign bør integrere salgsfremmende elementer som farger, belysning og skilting for å tiltrekke seg oppmerksomhet og lede kundene til bestemte produkter eller områder i butikken.

4. Fleksibilitet

Butikkdesignet bør være fleksibelt og kunne tilpasses endringer i produktsortimentet eller sesongvariasjoner. Dette kan oppnås ved å bruke modulære møbler og innredningselementer som kan justeres eller flyttes etter behov.

5. Ergonomi og brukervennlighet

Utformingen skal være brukervennlig for både kunder og ansatte. Den bør ta hensyn til ergonomiske prinsipper for å sikre både fysisk og visuell komfort. Dette kan omfatte riktig hylledybde, komfortable sitteplasser for kundene og ergonomiske arbeidsstasjoner for de ansatte.

6. Teknologisk integrering

Moderne butikker bør også integrere teknologiske løsninger for å forbedre kundeopplevelsen, for eksempel interaktive skjermer, selvbetjente kasser eller mobile betalingsløsninger.

7. Mål og måling

Det er viktig å sette seg mål for butikkdesignet og konseptutviklingen, for eksempel økt omsetning, økt kundetilfredshet eller styrket merkevareidentitet. Disse målene bør evalueres og måles jevnlig for å sikre at designet lever opp til forventningene.

Kontakt oss i dag.

Vi svarer på alle henvendelser innen 24 timer på hverdager. 

    Interiørdesign og møbler for alle bransjer

    Vi har nesten 70 års erfaring og leverer møbler til supermarkeder, bakerier, telefoni og elektronikk, optikere, gullsmeder, banker, hoteller og kontorer.

    Våre dyktige fagfolk leverer solid håndverk og sterk design som oppfyller dine behov - og ingen jobb er for stor eller for liten.

    Vi kan hjelpe deg med alt fra planlegging og design til praktisk produksjon av møbler og interiørdesign.

    Se alle prosjekter