Inventa Nordic A/S

Industrivej 1-3, 7860 Spøttrup

    Kontakt oss i dag.

    Inventa er en av Danmarks ledende produsenter når det gjelder innredning og design av møbler til alle bransjer.

    Vi har ikke noe standardprogram. Ingen katalogvarer vi kan ta ned fra hyllene. Vi tar alltid utgangspunkt i kunden og kundens behov.

    En pragmatisk tilnærming til løsninger har alltid vært en del av vårt DNA.